top of page

Botox

Om botox

Hos Plastikkirurgen er vores behandlinger med botox (Vistabel el. Azzalure) én af vores mest populære behandlinger. Vi ønsker kun at skabe et naturligt udseende med harmoni, hvor du er den bedste udgave af dig selv, hvilket gør, at du ser mere frisk og mindre træt ud. De fleste er meget skeptiske overfor behandlingen og er bange for at få et meget kunstigt udseende uden nogen form for mimik. Det er derfor vigtigt at vælge en behandler, som man har tillid til, og som man sammen med definerer ens ønsker om målet med behandlingen.

 

Hvad er det?

Botox er en forkortelse af botulium toxin, der produceres af bakterien clostridrium botulinum. Botox har været anvendt til medicinsk brug gennem årtier til behandling af flere sygdomme herunder spasticitet, migræne, anal fissurer, skelen, og urininkontinens. Overdreven svedtendens kan ligeledes behandles med botox med rigtig godt resultat.

 

Hvordan virker det?

Botox anvendt i kosmetisk sammenhæng virker ved at modvirke muskulaturen under rynken i at trække sig sammen, således at rynken ikke bibeholdes. Botox hæmmer signalet fra nerveenden til muskulaturen, således at musklen mister sin styrke ved aktivitet. Efterhånden som den underliggende muskel slapper af, vil huden udglattes, og rynken derved blive mindre synlig. 

Virkningen er reversibel, hvilket vil sige, at effekten af behandlingen aftager i styrke efter 3-6 måneder. Dette betyder, at du sagtens kan prøve botox-behandlingen, uden at det vil give varige mén. Bryder du dig ikke om resultatet, skal du ikke være bekymret, da du vil få samme muskelkraft tilbage igen efter 3-6 måneder.

Hvordan foregår en botox-behandling?

 

Forundersøgelse 

 

Når du kommer til forundersøgelsen vil du blive grundigt undersøgt af Liselotte Sabroe Ebbesen, der er speciallæge i plastik- og rekonstruktionskirurgi, Ph.D. Det er en fordel, hvis du har udfyldt dit helseskema hjemmefra, inden du kommer til forundersøgelsen. Du kan printe skemaet her.

 

Ved forundersøgelsen vil Liselotte gennemgå skemaet sammen med dig, og herefter vil I sammen gennemgå dine ønsker og forventninger til resultatet af behandlingen. Du vil også få taget billeder (før billeder) til din journal.

 

Efter forundersøgelsen skal der gå mindst to dage inden en botoxbehandling kan udføres jvnf. Sundhedsstyrelsens krav om betænkningstid.

Forberedelse til behandlingen

 

Når du kommer til behandlingen, er det en fordel, hvis du har holdt pause med fiskeolie, ipren, acetylsyre og eventuelle andre kosttilskud for at minimere risikoen for at få blå mærker.

 

Efter behandlingen

Efter botox-behandlingen skal du tage det stille og roligt. Du skal ikke lave hård fysisk aktivitet resten af dagen, og du må ikke massere på de områder, som er behandlet. Effekten af behandlingen kan først ses efter 4-7 dage.

 

Du vil blive tilbudt en tid til et eventuelt touch up ca. 14 dage efter behandlingen. Her har vi mulighed for samme med dig at evaluere resultatet og eventuelt justere det.

Botox-behandlinger 

Bekymringsrynke

Bekymringsrynken er placeret mellem øjenbrynene og giver ofte et brysk udseende. Man kan få at vide, at man ser sur ud.

Øjenbrynsløft

Ved hjælp af botox kan man lave et relativt løft af den ydre del af øjenbrynet. Denne del falder ofte ned med alderen og er dermed med til at give et aldrende udseende. Det er også med til at give et øget hudoverskud på øvre øjenlåg. En botox-behandling kan dermed udsætte tidspunktet for/behovet for en øvre øjenlågsoperation. Hos den yngre person er den naturlige placering af øjenbrynet ikke vandret men skråt placeret, således den midterste del af øjenbrynet er laveret placeret end den ydre del. Denne position kan man opnå ved hjælp af botox i pandemuskulaturen og den runde øjenmuskel.

Panderynker

Hos nogle personer bruger man pandemuskulaturen musculus frontalis rigtig meget. Man løfter øjenbrynene og huden i panden krøller og giver vandrette rynker i panden.

Smilerynker

Smilerynker eller kragetæer er rynker ved øjenkrogene, som kommer med årene af at misse med øjnene eks mod solen eller ved at smile. Disse kan blive ret dybe, men man kan mindske dem ved en botox-behandling af musculus orbicularis oris.

Bunny-lines

Næserynker eller bunny lines er rynker over næsen som ofte kommer, når vi smiler meget. Der er dog personer som synes, at de bliver for markante og dybe og ønsker, at de reduceres.

Rygerynker

Rygerynker skyldes aktivitet af din musculus orbicularis oris, som gør, at du kan vise trutmund. Ved at lægge små depoter på læbekanten kan man reducere aktiviteten af musklen og dermed gøre rynkerne her mindre synlige.

 

Gummy-smile

Gummy-smile eller tandkødssmil er en meget aktiv funktion af musculus orbicularis oris, musculus levator anguli oris og musculus zygomaticus minor, hvilket gør at man kan se ”for meget” af dit tandkød, når du smiler, eller når du taler. Ved hjælp af en meget lille dosis botox kan man lægge to små depoter under næsen, som gør at musklens aktivitet dæmpes så meget, at du ikke viser dit tandkød, når du smiler.

 

Tænderskæren

Voldsom og ufrivillig aktivitet af musculus masseter specielt om natten kan give dig hovedpine pga. dårlig søvnkvalitet. Det kan også give dig et firkantet ansigt, fordi musculus masseter bliver stor og fylder meget i ansigtet. Dette kan behandles med en lille dosis botox.

Nedadhængende mundvige

Nedadhængende mundvige kan give et surt eller træt udseende. Dette kan behandles med et lille botox depot i musculus depressor anguli oris på hver side af munden.

Halsrynker

Rynker på halsen kan i nogle tilfælde behandles med botox med god effekt. De såkaldte platysma-bånd er lodrette strege, som i mange tilfælde kan gøres mindre synlige med en botox-behandling.

Armsved

De fleste som lider af øget svedtendens (hyperhidrose) skyldes arvelige faktorer. Dette er karakteriseret ved patologisk øget svedproduktion i en sådan grad, at det er socialt invaliderende. Det skønnes, at ½ - 1 % af befolkningen i den vestlige verden lider af axillær hyperhidrose. Tøjbudgettet er ofte højt fordi tøjet bliver ødelagt af sved og deoderater. En botox-behandling mod hyperhidrose gives som små intradermale (i huden) injektioner i axillen. Dette lammer svedkirtlerne og effekten kan allerede mærkes efter 3-4 dage. Behandlingen skal gentages efter 6-12 måneder, når svedproduktionen begynder at normaliseres igen.

Forundersøgelse
Før behandligen
Efter behandlingen
Behandlinger
Priser

Vejledende priser

1 område, bekymringsrynke ml. øjnene kr. 2.000,- 

2 områder, ex bekymringsrynke og pande kr. 3.300,- 

3 områder, ex bekymringsrynke, pande og øjenrynker kr. 4.000,- 

4 områder, max pris

kr. 4.600,-

Øjenbrynsløft

kr. 1.000,-

Masseter

kr. 3.300,-

Gummysmile (tandkødssmil)

kr. 1.200,-

Læbeløft/mundvige

kr. 1.000,- 

Svedbehandling

kr. 3.000,- til kr. 6.000,-

Før/efter

BOTOX

Billeder på vej

Før/efter

Kunne du tænke dig en forundersøgelse?

Book tid
bottom of page